Veřejná sbírka

 
Vážení přátelé,
po mnohaletém úsilí se konečně podařilo získat souhlas obnovit Bezručovu chatu na Lysé hoře. Přípravné práce již byly zahájeny.
Obracíme se proto na Vás s prosbou o příspěvek. Přispějte, prosím, dle svých možností na tento významný projekt. Investorem stavby je Klub českých turistů. Rozpočtové náklady činí asi 30 mil. korun.

Finanční příspěvek je možné poskytnout:
  1. Pomocí dárcovské SMS

Na číslo 87777 se zašle tato zpráva:             DMS mezera GIGULA

Cena DMS je 30 Kč, z toho příspěvek na Bezručovu chatu činí 27 Kč.
Gigula je starý název Lysé hory.

  1. Bankovním příkazem

Na transparentní účet u Raiffeisenbank:          330010033/5500

Náhled na transparentní účet

 

Pro identifikaci můžete uvést jako variabilní symbol své rodné číslo nebo IČO firmy.

  1. Darovací smlouvou

Pro ty, kteří chtějí vyjádřit své podmínky pro dar, je možné připravit darovací smlouvu pro KČT. V tom případě se prosím spojte:

na telefonním čísle:                                       +420 604 984 577

nebo na e-mail:                                             plusline@seznam.cz

                                                                    info@bezrucovachata.cz

                                                                         

Každému  dárci (kromě  dárcovských SMS) vystavíme na požádání doklad o poskytnutém daru pro Vaše daňové přiznání.

Každý dárce , který zašle částku 10 000 Kč a více, bude navždy zveřejněn na tabuli cti v nové chatě.

Prosíme všechny příznivce, aby oznámili tuto informaci všem známým a přátelům a podpořili tak dobrou věc. K jakému účelu slouží vybrané příspěvky dárců a sponzorů:

- k výrobě a distribuci tiskovin a grafických listů
- k marketingu a reklamě v tisku, rozhlase a v TV
- k popularizaci projektu revitalizace chat KČT v Moravskoslezském kraji
- úhradě nákladů za hydrogeologický průzkum
- za botanický a zoologický průzkum
- k zpracování realizační PD pro Bezručovu chatu a ČOV
- pro vlastní výstavbu nové Bezručovy chaty
- k dokončení naučné stezky Ostravice - Visalaje
- případně k revitalizaci dalších historických chat v Beskydech


Co může KČT recipročně nabídnout:

- zveřejnění reklamy na plakátech a tiskovinách
- umístění reklamy sponzorů na panelech na naučných stezkách
- uvedení jména dárců zlatým písmem na tabuli cti ve vstupní hale chaty
- zveřejnění jména dárce v časopise Turista
- podniky či organizace, které darují 300tis. a více budou navždy uvedení na bronzové tabuli cti, která bude umístěná zvenčí, na viditelném místě, na kamenném soklu chaty
- celý průběh přípravy stavby, vlastní stavba, brigády, jednání a schůzky
- řídící komise, atd. budou natáčeny a zpracovány do propagačního filmu, a zde se nabízí další možnost umístění reklamy sponzorům a donátorům.


Veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty, jak budou jednotliví dárci odměňováni:

Dárci, sponzoři a donátoři jsou lidé, kterým není lhostejné utrpení a strádání jiných lidí, přispívají na kulturu, na sport, na odstranění následků povodní a jiných živelných katastrof, pomáhají zlepšit životní prostředí apod.
Vážíme si takových lidí, mají soucit, pochopení a empatii pro takové situace.
Jsou sponzoři, kteří nechtějí být nikde uváděni, že přispěli na dobrou věc, jiní by si zase rádi odnesli alespoň nějakou drobnou pozornost či vzpomínku.
Klub českých turistů připravuje pro dárce a sponzory poděkování formou děkovných listů.

- dárce, který podpoří výstavbu 1000,- Kč obdrží děkovný grafický list A4 na kvalitním strukturovaném papíře, s uvedením jména dárce, vhodný k zarámování
- dárce, který daruje 10 000,- Kč a více, nebo provede v této hodnotě službu či práci, která bude mít přímou souvislost s tímto projektem, obdrží rovněž děkovný grafický list a bude navždy zveřejněn zlatým písmem na tabuli cti ve vstupní hale chaty