Výchovný program

 

"Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody"

Cílem tohoto programu je ukázat dětem a rodinám krásu beskydské přírody v rámci řízeného výstupu, nebo pobytu na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd Lysé hoře. Tento vrchol byl vybrán mimo jiné také proto, aby si děti vyzkoušely fyzicky náročnější pohyb, namísto zdlouhavého sezení ve školních lavicích a poté doma u počítačů, nebo televize. Čeká je spousta zdravého pohybu na čerstvém vzduchu v atmosféře Beskyd.

Iniciátorem tohoto výchovného programu pro mládež je Klub českých turistů, následně se přidali další partneři a to Ostravská univerzita v Ostravě, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy a ČSOP Salamandr s.r.o. Hlavním důvodem realizace je fakt, že dnešní děti a mládež žijí v záplavě elektroniky a nedostatku pohybu. Již malé děti tráví veškerý volný čas u počítačových her a internetu, což má výrazný dopad na jejich myšlení a zdraví. Pohyb dětí a mládeže se často zúží jen na tři hodiny tělesné výchovy týdně a místo výletů do přírody se dnes jezdí do nákupních center. Tyto podněty vedly k tomu, že vznikl program "Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody", který může dětem a mládeži nabídnout zdravý pohyb na horách obohacený výchovou k ochraně přírody. Kromě snahy vytáhnout děti ven za pohybem, je také cílem pokusit se,  spolu s jejich učiteli a vedoucími, zábavným způsobem děti přesvědčit, že je příroda kolem nich  krásná.

Více informací najdete na www.spolecnenalysou.cz