Bezručova chata na Lysé hoře – červen 2015

09.06.2015 20:05

 

Vážení přátelé,

obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře se chýlí k závěru. Čekají na nás venkovní terénní práce, kamenné zídky, příjezdy a přístup do chaty. Rovněž vlastní stavba je téměř hotova. Potěšitelné je také, že se nám podaří v dohledné době zajistit
i dostatečné finanční krytí všech dokončovacích stavebních prací. Předpokládaný termín slavnostního otevření chaty byl stanoven majoritním vlastníkem, ústředím KČT Praha, na 5. 9. 2015.

     Počítáme s hromadnou účastí turistů z celé republiky. Pokud by se na tuto velkou slavnost dostavila na Lysou horu jen polovina dárců, kteří na obnovu Bezručovy chaty přispěli, bylo by to přes šest tisíc lidí. Což je pro nás z organizačního hlediska
a prostorových možností nezvládnutelný počet. Máme přitom na mysli i zásady ochrany přírody.

    V neposlední řadě se v den slavnostního otevření dostaví na Lysou horu i pozvaní hosté od nás a ze zahraničí, a tak prohlídka chaty pro veřejnost nebude možná. Doporučujeme proto všem, kteří si chtějí naše společné dílo v klidu prohlédnout, aby využili dnů otevřených dveří. Komentovanou prohlídku tohoto technicky zajímavého nízkoenergetického objektu umožníme v průběhu července a poloviny srpna, tj. do 16. 8. 2015. Návštěvní dny jsou středa, pátek a neděle. V zájmu hladkého průběhu je nutné se dopředu objednat na email: plusline@seznam.cz , nebo na tel. 604 984 577, 723 095 728, 604 211 886. Přednost mají členové Klubu českých turistů.