V roce 2004 byla vyhlášena veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty.

Děkujeme Vám za podporu, která činila  63 837,-Kč
Největší čast sbírky byla využita k úhradě posudku RnDr. Koutecké o vlivu stavby Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře na evropsky významnou lokalitu Beskydy a ptačí oblast Beskydy, který je potřebný k získání stavebního povolení.
Doklad č.4 na částku 60 444,45Kč