Jak bude výstavba chaty financována

 
Princip financování horských turistických chat je založen na bázi solidarity a výpomoci turistů a veřejnosti a je prakticky od roku 1888 stále stejný. Podobně tomu tak je v Rakousku, v Německu, v Polsku atd.
Klub českých turistů je nezisková organizace, není byznys podnik. Turistické chaty, budované na málo přístupných místech v horách slouží veřejnosti a poskytují služby za mírné ceny.
S ohledem na to, že ekonomická krize zasáhla i KČT, nejsme schopni bez pomoci turistů, Krajského úřadu, Městských úřadů a obcí, podniků, organizací a veřejnosti tento projekt realizovat. Část finančních prostředků máme, ovšem více jak dvě třetiny z celkové částky třiceti mil. musíme opatřit z jiných zdrojů.