Aktuální report KČT - srpen 2012

03.09.2012 21:20

 

Vážení přátelé,

 

úvodem dnešního  krátkého reportu oznamuji, že jsme 16.7.2012 konečně zahájili stavební práce na Lysé hoře, na stavbě „Obnova Bezručovy chaty“. Dříve to nešlo, nedovolily nám to přísně stanovená pravidla ochranářů. Kvůli hnízdění ptáků byla jakákoliv stavební činnost do půlky července na vrcholu Lysé hory zakázaná. Už jsme si zvykli, že u nás nejde nic snadno překročit, pořád řešíme tisíce problémů, pořád nové překážky, přesto, nebo právě proto se nám daří postupnými krůčky jít dopředu. Říká se, že když jsou silné větry, stromy zapouštějí kořeny hlouběji. Téměř dvacetileté martyrium s úřady a s ekologisty nás ještě více zocelilo.

    V těchto dnech byla dokončena betonáž základů, provádí se montáž ležaté kanalizace, dále propojení hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo, drenáže
a zahájili jsme práce na velké opěrné zdi. Manipulační prostor okolo stavby je stísněný, stavba je náročná na organizaci, logistiku a přísun materiálu. Díky tomu, že nám Lesy ČR vyšly vstříc, tím že nám umožnily skladovat výkopový materiál v lokalitě Zimný, dýchá se nám na staveništi přece jen lépe.

    V letošním roce bychom rádi postavili suterén, včetně železobetonové stropní desky, a pokud nám bude přát počasí, tak i podzemní zásobník na požární a pitnou vodu.  Vodní a odpadové hospodářství je nejsložitější stavební objekt, závislý na mnoha faktorech, které jsou často mimo náš vliv. Vybraný zhotovitel Teplotechna Ostrava a.s. má v plnění harmonogramu mírné zpožděn, které bylo zapříčiněno těžkými podmínkami pro zakládání stavby.  Překonávalo se skalnaté podloží, nyní se však už vytváří podmínky pro to, abychom se s dalšími stavebními objekty dostali co nejdříve ze země nad terén.

    Máme také radost, že se nabízejí brigádníci, kteří  se hlásí do práce bez nároku na mzdu, prostě chtějí být přitom. Lidé pochopili, že chatu stavíme pro sebe, že nejsme busines  podnik, že Bezručova chata bude jednou sloužit jako servis a služba turistům a návštěvníkům hor. A nejen to, bude zde i stálá environmentální výstava flory a fauny Beskyd a výchovná, osvětová základna pro děti a mládež.

    V půli srpna přijelo 15 turistů z KČT Petřvald. Přijeli vlastním busem, vybavení pracovní ústrojí, pracovními rukavicemi, odhodlání pomoci dobré věci. Odvedli kus poctivé práce, pod vedením svého předsedy Mudr.Ďuroviče, ukázali, že mají  pracovní morálku a kázeň. Je radost s takovými lidmi pracovat. Zaslouží za to uznání a poděkování.

    Poděkování patří všem těm lidem, kteří v Šantánu přispěli na novou chatu. Děkujeme také všem dárcům kteří poslali finanční příspěvek na náš transparentní účet v Raiffeisenbance, a taky všem lidem kteří posílají DMS-ky. Zjistili jsme, že někteří příznivci posílají příspěvek každý týden, to je přece skvělá zpráva.

    Vloni vytvořená Hospodářská rada při KČT nepřetržitě pracuje na všech úkolech souvisejících s revitalizací a obnovou našich zchátralých turistických

chat. Tyto objekty nám byly v restituci vráceny v zanedbaném stavu a bude trvat nějaký čas  než je dáme do pořádku. Teď se zaměřujeme na Lysou horu a na chatu na Prašivé.

    Stále také běží program s rozšiřováním interaktivních panelů v Beskydech, který má vést návštěvníky hor k pořádku a čistotě. Naši „tomíci“ osadili v srpnu v Beskydech poslední 3 ks interaktivní, výchovné panely. Celkem jich v terénu stojí 17 ks. Na Lysé hoře byly i v průběhu pracovních dnů stovky lidí. O sobotách a nedělích se dala počítat návštěvnost na tisíce, přesto můžeme s radostí konstatovat, že na značených stezkách odpadků ubylo. Snad se blýská na lepší časy, snad si lidé konečně začínají uvědomovat, že životní prostředí, přírodu a krajinu je třeba chránit a držet v čistotě. 

    Letošní léto, zejména o prázdninách byly Beskydy plné turistů. Naše hory jsou nejlepší lék na naše trable a neduhy, potvrzuje se mnohokrát opakovaná pravda, že Lysá hora je zdravotní kopec. Když zdoláte červeně značenou trasu z nádraží Ostravice na vrchol Lysé, v čase pod 1 hod.30min., jednou týdně, tak máte výbornou fyzičku.

    Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ukázněným návštěvníkům Lysé hory, za to, že respektují zákazy vstupu na vrcholu Lysé hory a používají ve vrcholové části značenou, náhradní turistickou cestu, že chrání přírodu také tím, že si svoje odpadky odnesou v batůžku domů.

 

Děkujeme a přejeme pěkný zbytek léta. A nezapomeňte, v horách se s úsměvem pozdravme, blbá nálada nic neřeší!

 

Za KČT
Jiří Stejskalik
ved. techn. sekce

 

 

Diskusní téma: Aktuální report KČT - srpen 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek