Aktuální report KČT – červenec 2012

10.07.2012 21:50

 

 

Vážení přátelé,

v této zprávě chceme informovat turisty a naše příznivce o novinkách v KČT, oblasti Moravskoslezské, o důležitých událostech, které se staly v posledních týdnech. Využíváme současné technické vymoženosti, mediální pojítko, které nám umožňuje přiblížit aktuální stav a seznámit turistickou veřejnost s činností klubu na Lysé hoře.
    Pokročili jsme o kus dále ve věci přípravy stavby obnovy Bezručovy chaty na Lysé, a také se nám podařilo posunout dopředu ve věci rekonstrukce chaty na Prašivé.
    Hned na začátku uvádíme jednu důležitou změnu, která nastala ve složení řídící komise pro výstavbu Bezručovy chaty (Bch) Vedení KČT v Praze jmenovalo místo ing. Šlechty do vedení řídící komise ing. Jana Havelku, dlouholetého předsedu KČT, (nyní čestný předseda), který je zárukou toho, že nebude docházet k podobným nedopatřením a excesům jako v loňském roce. Od března letošního roku pracuje komise ve složení, vedoucí ing. Havelka, členové komise jsou
dr. Homolka, ing. Boháč a Stejskalik.
    Dnes můžeme také konečně veřejnosti sdělit, že máme stavební povolení. Bylo vydáno  Stavebním úřadem  ve Frýdlantě  9.5.2012, s nabytím právní moci 1.6.2012.
    Na konci loňského roku vznikla při technické sekci KČT v Ostravě hospodářská rada, která si vytýčila mimo jiné podporovat obnovu Bch, připravit podmínky
pro výběrové řízení na zhotovitele Bch, spravovat a organizovat finanční sbírku
na stavbu Bch , zajistit rekonstrukci turistické chaty na Prašivé, organizovat brigády a další úkoly, které by měly v budoucnu oživit a rozšířit činnost KČT. Rada si vzala za své také úkol pracovat více se školními dětmi a mládeží.  Pracovní název „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“ naznačuje jakým směrem se chceme dát. Zatím je tato myšlenka v plenkách ale po poradě se Správou  CHKO, s Ostravskou univerzitou a ČSOP se ukazuje, že je to dobrý
a prospěšný nápad. Úzce to souvisí s podmínkou s územního rozhodnutí,
tj. vybudovat v nové chatě trvalou enviromentální výstavu. Chceme pro tento program získat Ministerstvo školství, Krajský úřad v Ostravě a především základní školy v našem regiónu. Chceme pro tuto činnost získat také studenty Pedagogické a Přírodovědecké fakulty v Ostravě.
    V průběhu června HR zahájila přípravu pro výběrové řízení na zhotovitele suterénu Bch.   Ing. Rosmanit  zpracoval zadávací a soutěžní podmínky včetně výzvy všem uchazečům. S předběžného průzkumu vyplynulo, že ne každá firma si troufá na Lysé stavět. Poptávku obdrželo 5 firem, nejpříznivější cenovou nabídku podala Teplotechna a.s. Ostrava, která byla hodnotící komisí vybrána jako vítěz tendru (tato firma staví na Lh chatu pro AK 1324). Máme projektovou dokumentaci, máme finanční prostředky, máme vybraného zhotovitele můžeme tedy stavbu Bch zahájit. K podpisu  smlouvy o dílo, a předání staveniště by mělo proběhnout v nejbližších dnech, stavba Bezručovy chaty bude zahájena 16.7.2012. V podmínkách stavebního povolení je stanoveno, že před uplynutím tohoto termínu (15. červenec) je jakákoliv stavební činnost na Lysé hoře k vůli hnízdění ptáků zakázána. K tomuto nařízení jsou sice kritické připomínky, musíme to však respektovat. Hlásíme-li se k ochraně přírody a krajiny, musíme stanovené podmínky plnit. Jsme v jednání s osobou, která bude zajišťovat v průběhu stavby ekologicko-biologický dozor. Do doby zahájení stavby musíme jméno autorizované osoby nahlásit na Správu CHKO a na Stavební úřad.
    S ochranou přírody a krajiny a s bezpečností návštěvníků Lh souvisí další poznámka, nebo spíše upozornění. Těsně pod vrcholem (u kříže) budou provedena opatření, zábrany a šipky, které nasměrují návštěvníky Lh na chodník,  po  kterém je možné projít pod Meteorkou a chatou Horské služby. (vyjdete u „válcovenské chaty“).
    Žádáme tímto návštěvníky Lysé hory, aby respektovali změnu červeně značené trasy pod vrcholem LH a aby se řídili podle nově instalovaných směrovníků.
   Využíváme této příležitosti, abychom poděkovali všem obcím, městům, Kraji
a také lidem, občanům, kteří doposud přispěli na konto Veřejné sbírky v Raiffeisenbance na              

                   č.ú. 330010033/5500 ,

a  také  dárcům a sympatizantům, kteří poslali dárcovskou DMSku, na                 

                   DMS  GIGULA  na číslo  87 777

   Jsme rádi, že můžeme podat příznivou zprávu také ve věci chaty Prašivá.
V loňském roce jsme slavili 90 let trvání této chaty. Hospodářská rada, hlavně zásluhou Bc. Martina Jaterky získala finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí chaty, které je v mizerném stavu a kterým se rozhodně nemůžeme chlubit. Finanční dotace z Nadace OKD a podpora
z Ministerstva školství
by měla pokrýt i pořízení WC pro vozíčkáře a snad i další úpravy sociál. zařízení v I NP.  Jsme na začátku dlouhé cesty, oprava chaty na Prašivé si vyžádá velké finanční prostředky, v této těžké době se budou obtížně zajišťovat. Přesto věříme, že postupnými kroky, po etapách se nám podaří chatu rekonstruovat.
    Na závěr také něco o naší osvětové, výchovné činnosti. Naše výchovné, naučné panely, které rozmísťujeme na značených trasách mají úspěch. S finanční pomocí Krajského úřadu vyrábíme a osazujeme interaktivní panely, které jasně   vysvětlují návštěvníkům hor, jak dlouho trvá rozpad odhozeného  odpadu v přírodě (plast. láhve, plechovky, papíru  apod.). S radostí můžeme konstatovat, že na trasách  kde  tyto panely již stojí se to viditelně projevilo.
    Se skauty a s „tomíky“ organizujeme pravidelný úklid na značených stezkách
a zdá se, že se blýská na lepší časy. Tady je třeba poděkovat vedoucímu ostravských tomíků ing. Kašovskému, který při úklidu v horách se svým odborem TOM (turistické oddíl mládeže) dělá obrovskou, záslužnou práci.  
Od března letošního roku se uskutečnilo několik brigád na Lysé, nebo ve prospěch našeho záměru na Lh. Lidé se stále více zajímají o dění v Beskydech, do Veřejné sbírky pomalu ale jistě přibývají finanční příspěvky. Tady je třeba vyzvednout obětavou a trpělivou práci, nebo vůli a houževnatost Davida Grygara, bez nich
a bez dalších kamarádů by to na Lysé opravdu nešlo.
    Díky pomoci a pochopení Krajského úřadu můžeme také neustále pracovat
na zdokonalovaní turistického  značení v celém našem kraji. Naši dobrovolní značkaři pod vedením Mirka Karase si zaslouží za svou obětavou práci absolutorium, mají srdce a nezdolnou vůli.
    K pořádku a úklidu ještě jedna poznámka. Doslova neštěstí jsou odpadní koše v  lokalitě Lukšinec, je tu nepořádek jako někde na skládce! Obec je tady instalovala s dobrým úmyslem, ovšem zapomněla, že odpad je také třeba pravidelně odvážet. Odpadní koše v horách je zásadní omyl!! Každý návštěvník hor si musí svůj odpad odnést se sebou, domů.
    Dodržujme v horách čistotu a ohleduplnost, úctu k přírodě a krajině, příroda a moudří lidé jsou naše největší bohatství.
Buďme pozitivní, blbá nálada nic neřeší, když se potkáme, raději se s úsměvem pozdravme.

Přeji krásné letní dny
Jiří Stejskalik
ved. techn. sekce KČT

PS:  Víte o tom, že model Bezručovy chaty je vystaven v Ostravě, na náměstí před muzeem?

Diskusní téma: Aktuální report KČT – červenec 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek